วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม

1.สารนิเทศบนเว็บไซต์
วิกิพีเย สารานุกรมเสรี, (2554)เฟสบุ๊ก, ค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554,จาก
2.สารนิเทศประเภทหนังสือ
  มาโนช ดินลานสกุล .(2547)การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี. พิมพ์ครั้งที่1.(ม.ป.ท)มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.สารนิเทศประเภทวารสาร
  บวรศิลป์ เชาว์ชื่น, ฉัตรชัย เธียรหิรัญ, สิทธิชัย บุตรมั่น 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

งานประเมินเว็บ

ชื่อเว็บhttp://hi5.com/friend/displayHomePag.do
1.ผู้สร้างเว็บ ลามู ยาละมันชัย
2.จุดประสงค์ ยาละมันชัย ได้เห็นว่าระบบการโฆษณาผ่านแบนเนอร์แบบเก่าๆ ที่อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมการสร้างอัลบั้มรูปแล้วพูดคุยกัน การเกิดกลุ่มเพื่อนที่คอยอัปเดตข่าวแต่ละคนทางอินเทอร์เน็ต จึงได้เกิดเป็นเว็บไซต์ไฮไฟฟ์
3.กลุ่มผู้ใช้ ประเทศไทยที่ปัจจุบันมีตัวเลขผู้เล่นไฮไฟฟ์ประมาณ 3 ล้านราย
4.การเผยแพร่ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล  เผยแพร่ข้อมูลในแบบSocial Network
5.ภาพรวมของเว็บ ไฮไฟฟ์ เป็นเว็บไซต์ประเภท Social Network หรืออาจเรียกในภาษาไทยว่า “เครือข่ายสังคม” หรือ “เครือข่ายมิตรภาพ” หรือ “กลุ่มสังคมออนไลน์” คือบริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการต่างๆ อย่าง เมล์ เมสเซ็นเจอร์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีก็กลุ่มย่อยตามความสนใจร่วมกัน เช่น กลุ่มคนขี่จักรยานเสือภูเขา กลุ่มแฟนคลับเดธโน้ต เป็นต้น โดยคนที่ลงทะเบียนสมัครจะกรอกข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ อัลบั้มรูป โดยเชื่อมเครือข่ายสังคมและเครือข่ายมิตรภาพเข้าด้วยกัน ด้วยการแชร์รูป แชร์ไฟล์ดูกัน

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

lecture 31/0354

1.ได้เรียนรู้โครงสร้างของบล็อค

2.ได้รู้วิธีออกแบบบล็อค

3.ได้รู้วิธีเขียนบทความ